LOADING

Projecten

Wat ik eigenlijk het leukst vind, is zelf mijn werk verzinnen. Een uitdaging zien en er vervolgens een  oplossing te verzinnen die in een mooi project te gieten is. Een voorbeeld daarvan is het project Schooltaal. Ik ontwikkelde het, in samenwerking met specialisten, en vroeg er een subsidie op aan.

Schooltaal

Schooltaal is een project tegen laaggeletterdheid. In Nederland is ongeveer 12 procent van de totale bevolking laaggeletterd. Dat betekent dat er ruim 1,2 miljoen mensen niet het juiste niveau van lezen en schrijven hebben om onafhankelijk te kunnen functioneren. Al is het een druppel op een gloeiende plaat, Schooltaal gaat uit van drie onmisbare pijlers: school, ouders en kinderen. Voor alledrie de pijlers werden activiteiten georganiseerd die uiteindelijk weer gepresenteerd werden in de heuse Schooltaalkrant, door de kinderen uit de midden- en bovenbouw gemaakt.

nummer4 (1)

Credits

Het project is ontwikkeld en uitgevoerd door mij, met hulp van Neerlandica Marieke Urbach en begeleider Petra de Gooijer. Samenwerkingspartners zijn het NVA, theatergroep Koeterwaals en de subsidie werd verstrekt door de Gemeente Amersfoort. Judy Ballast (Zwolle) tekende voor het ontwerp van het logo.

Cabarapshow05
schooltaal_logo_RGB_groot